Werkwijze

Naast de basisvakken als rekenen, taal, spelling, wereldorientatie hebben we op de Oanset ook diverse projecten gehad.

Project Internationalisering
Vanuit het project Internationalisering hebben onze leerlingen uit de bovenbouw nauw contact met basisscholen uit andere landen. In het jaar 2011-2013 hebben we regelmatig contact gehad met vier scholen uit België, Frankrijk, Spanje en Engeland. Het onderwerp was de omgeving en het milieu. Het eerste half jaar ging het over recyclen en het tweede half jaar over energie besparen. Het tweede jaar ging het over water en de flora en fauna om ons heen. Ook bij dit project was er weer de mogelijkheid om naar het buitenland af te reizen. Hier vindt u alle informatie over het project: http://www.oanset.nl/downloads/Comeniusproject.pdf

Kunst en Cultuurprogramma Sterrenkijker
Onze school doet mee aan het Kunst- en cultuurprogramma Sterrenkijker. Hierbij wordt nauw samengewerkt met diverse kunst- en cultuuraanbieders uit de regio. Kijkend naar kunst, luisterend naar muziek en genietend van taal en beweging, leren kinderen zich openstellen en te uiten. Op die manier dragen kunst en cultuur bij aan de ontwikkeling van hun competenties. Er zijn twee à drie vaste activiteiten per schooljaar over Kunst en Cultuur. Meer informatie vindt u op www.sterrenkijker.info