Gymnastiekrooster

Dit schooljaar zullen de gymlessen voor de groepen 4-8  plaatsvinden op vrijdagmorgen in de gymnastiekzaal van Minntertsga. 

Het gymrooster voor dit schooljaar is als volgt:  
Groep 4-5-6 van 11:15 - 12:15 uur  
Groep 7-8 van 10:00 -11:00 uur
Groep 1-2-3 hebben bewegingsonderwijs in de Rede of bij mooi weer buiten op het plein.
Graag gymkleding op school laten. 

Op het schoolterrein zijn verder nog een kunstgrasveld (voetbal, basketbal, volleybal), duikelrekjes, klimtoestellen, en een binnentuin aanwezig.

In week 40-45 is er schoolschaatsen in de IJshal van Leeuwarden.
De lessen zijn op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 10.45 uur voor de leerlingen van groep 5-6.
Tijdens deze lessen zullen de gymlessen voor de leerlingen van groep 5-6 komen te vervallen!